Popularne

Artykuł

Biznes

Dlaczego wybieranie przez największe firmy systemów CMMS jest dowodem na ich skuteczność i użyteczność?

Dlaczego wybieranie przez największe firmy systemów CMMS jest dowodem na ich skuteczność i użyteczność?

Każda firma zorientowana na rozwój i utrzymanie swojej przewagi konkurencyjnej na rynku musi prędzej czy później skorzystać z nowoczesnego wsparcia w postaci systemów CMMS. Nie jest to jednak nieuzasadniona moda. Wdrożenie takiego systemu uwolni potencjał naszych procesów i zapewni możliwość maksymalizowania produkcji przy zachowaniu bezpieczeństwa związanego z ciągłością procesów. W jakich obszarach system CMMS zdaje egzamin?

Wzrost efektywności przepływu danych

Każda duża firma funkcjonująca na rynku bazuje na współpracy pomiędzy różnymi działami – zamówień, finansów, kadr, sprzedaży czy produkcji i magazynowania. Jednym z największych wyzwań jest zapewnienie optymalnej ścieżki komunikacji pomiędzy tymi obszarami działalności, a wdrożone już systemu – często odrębne i niezależne od siebie nie wpływają na tę komunikację pozytywnie.

System CMMS, sprawnie wdrożony i zintegrowany z całą infrastrukturą informatyczną firmy zagwarantuje szybki i jasny przepływ danych pomiędzy różnymi działami. Dane o awariach maszyn, harmonogramie napraw przepływają przez działy zaopatrzenia i kadr, co pozwoli zoptymalizować proces i zapewnić zasoby niezbędne do uporania się z takimi wyzwaniami.

Wzrost wskaźnika bezawaryjności sprzętu

System zarządzania ciągłością ruchu powinien przede wszystkim przeciwdziałać wszelkim losowym sytuacjom, które hamują standardową pracę parku maszynowego i wpływają na zwiększenie kosztów realizacji procesu. System CMMS, dzięki modułom zapewniającym szczegółowe raporty o kondycji maszyn i harmonogramy napraw zagwarantuje możliwość natychmiastowego reagowania na wszelkie błędy, awarie i zapewni możliwość przedwczesnego wykrycia wszelkich potencjalnych błędów w funkcjonowaniu.

Regularne stosowanie się do zaleceń podawanych przez system zredukuje ryzyko wystąpienia takich okoliczności, a w efekcie zapewni zadowalający wskaźnik bezawaryjności sprzętu.

Większa efektywność dzięki redukcji postojów w produkcji

Postoje w produkcji i wąskie gardła to największe wyzwania dużych firm cechujących się relatywnie zaawansowanymi ścieżkami przebiegu procesów produkcyjnych. Gdy jeden element całej linii ulega eksploatacji lub doświadcza awarii, automatycznie cały proces jest zatrzymywany, co generuje koszty realne i koszty ukryte, takie jak na przykład niewykorzystanie potencjału zasobów produkcyjnych.

System CMMS, dzięki systemowi wczesnego reagowania i automatycznym procesom alokacji odpowiednich pracowników i zasobów zmniejszy ryzyko występowania takich przestojów, zapewniając ciągłość pracy i maksymalne wykorzystanie potencjału linii produkcyjnej.

Artykuł zewnętrzny.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Wymagane pola są zaznaczone *