Popularne

Artykuł

Inne

Wypowiedzenie umowy Cyfrowy Polsat

Wypowiedzenie umowy Cyfrowy Polsat

Grupa Polsat jest jedną z największych polskich firm oraz wiodącą grupą medialno-telekomunikacyjną w regionie. Grupa Polsat posiada ponad 5,7 miliona klientów, którym świadczy 17 milionów usług.

W skład grupy wchodzą

 • Telewizja Polsat – która jest wiodącym nadawcą komercyjnym w Polsce, zarówno pod względem udziałów w oglądalności jak w rynku reklamy telewizyjnej.
 • Ipla – dystrybutor treści programowych wideo w Internecie.
 • Polkomtel – operator sieci komórkowej Plus, będącej jedną z czołowych sieci w Polsce, a także liderem w dziedzinie wdrażania innowacyjnych rozwiązań.
 • Netia – jeden z największych operatorów telekomunikacyjnych na polskim rynku dostarczający kompleksowe rozwiązania on-line oraz multimedialną rozrywkę.
 • Cyfrowy Polsat – największa w Polsce i czwarta co do wielkości w Europie platforma satelitarna.

Obecnie planowany jest zakup Grupy Interia.pl, która jest czołowym graczem na polskim rynku mediów nowej generacji.

Tak duża grupa świadczonych usług oraz konkurencyjność na rynku generują duży ruch klientów w obie strony. Jeżeli są osoby chętne na podpisanie umowy o świadczenie konkretnej usługi lub grupy usług, to znajdą się też osoby, które zechcą zmienić swojego usługodawcę lub nie potrzebują już świadczonej usługi. Taki ruch wymaga złożenia wypowiedzenia.

Poniżej opisujemy, jak taki proces wygląda w Cyfrowym Polsacie. Dla pozostałych podmiotów w grupie proces ten będzie wyglądał podobnie. Pod marką Cyfrowy Polsat oferowane są usługi z zakresu telewizji cyfrowej, telefonii komórkowej oraz usług internetowych.

Najmniej problemowe będzie wypowiedzenie umowy, która przeszła już w czas nieokreślony.

Jakie należ spełnić warunki, wypowiadając umowę w Cyfrowym Polsacie?

Podstawowym warunkiem jest zachowanie pisemnej formy wypowiedzenia. Jeżeli podczas podpisywania umowy otrzymaliśmy sprzęt w dzierżawę, należy go zwrócić nie później niż do 30 dni od rozwiązania umowy. Można go odesłać bezpośrednio do siedziby firmy lub punkcie obsługi Cyfrowego Polsatu. Rozwiązując umowę należy też pamiętać o okresie wypowiedzenia, który wynosi jeden pełen cykl rozliczeniowy. Oznacza to, że po złożeniu wypowiedzenia opłacimy jeszcze jedną fakturę za usługi.

Jakie dane musimy wpisać na wypowiedzeniu umowy Cyfrowego Polsatu?

Jeżeli składane wypowiedzenie ma mieć moc prawną i zostać przyjęte bez zbędnych odsyłek i uzupełnień należy pamiętać o umieszczeniu w nim kilku bardzo istotnych elementów. Dokument wypowiedzenia musi przede wszystkim zawierać dane pozwalające na identyfikację właściciela usługi. Takimi danymi są imię i nazwisko, numer PESEL, dokładny adres, numer karty dostępowej i dekodera oraz telefon kontaktowy. W treści należy wpisać jakiej usługi dotyczy rezygnacja, można też podać jej powód, ale nie jest to konieczne. Ważną sprawą jest własnoręczny podpis, bez niego wypowiedzenie będzie nieważne.

Okres wypowiedzenia

W przypadku rezygnacji z usług Cyfrowego Polsatu okres wypowiedzenia wynosi jeden pełen miesiąc rozliczeniowy. Należy o tym pamiętać szczególnie pod koniec umowy terminowej. Aby zrezygnować na koniec trwania umowy terminowej, wypowiedzenie należy złożyć między 30 a 60 dniem przed jej końcem. Oczywiście jest możliwość złożenia wypowiedzenia wcześniej, wówczas jednak należy zaznaczyć w jego treści, w jakim terminie ma nastąpić.

Przekazanie wypowiedzenia umowy Cyfrowy Polsat

Wypowiedzenie można złożyć w stacjonarnych punktach obsługi klienta, czyli Autoryzowanych Punktach Sprzedaży Cyfrowego Polsatu. Można też wysłać wypowiedzenie do siedziby firmy, najlepiej jest zrobić to listem poleconym, aby mieć potwierdzenie nadania.

Wypowiedzenie należy wysłać na adres:
Biuro Obsługi Klienta
Cyfrowy Polsat
ul. Łubinowa 4a
03-878 Warszawa

Osobnym tematem jest wypowiedzenie umowy ze względu na zmianę warunków jej świadczenia przez usługodawcę. Co to oznacza? Dla przykładu, jeżeli mamy podpisaną umowę z Cyfrowym Polsatem na dostawę konkretnego pakietu telewizyjnego, a zestaw tego pakietu zostanie zmieniony, jest to równoznaczne ze zmianą warunków umowy i pozwala na jej rozwiązanie przed zakończeniem jej terminu. Dla przykładu taka sytuacja miała miejsce, kiedy z dniem 31.12.2019 przestał być dostępny w Polsce kanał CBS Action. Cyfrowy Polsat przy podpisywaniu umowy gwarantował go w pakiecie Film HD. Dla abonentów posiadających ten pakiet wycofanie jednej z jego składowych było zmianą warunków umowy pozwalającym na jej rozwiązanie przed terminem.
W takim wypowiedzeniu musi zostać podany powód rozwiązania umowy. Również tutaj obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia.

Jak widać złożenie wypowiedzenia umowy z Cyfrowym Polsatem nie jest trudne. Wystarczy dopilnować, aby zawierało dane pozwalające na identyfikację abonenta oraz konkretnej, wypowiadanej umowy.

Łowcy okazji uważnie śledzą zmiany w kanałach telewizyjny nadawanych w Polsce, gdyż pozwala to na uzyskanie od operatora dodatkowych bonusów w zamian za pozostanie wiernym usługodawcy.

Wzór wypowiedzenia umowy z Cyfrowym Polsatem

Poniżej można pobrać wzór wypowiedzenia umowy z Cyfrowym Polsatem w formacie .docx oraz .pdf. Wzór dostępny jest w 3 opcjach:  A) z końcem okresu podstawowego umowy, B) umowy obowiązującej na czas nieokreślony, C) umowy na czas określony przed zakończeniem upływem umownego okresu.

Format do edycji [DOCX] – wypowiedzenie-cyfrowy-polsat

Wzór do odczytu [PDF] – wypowiedzenie-cyfrowy-polsat

 

Podobne artykuły

2 Komentarzy

 1. Tomasz

  Dzięki za gotowy plik do edycji.

 2. Adi

  Najprostszy sposób wypowiedzenia obecnie to wysłanie maila, w treści którego wpisujemy: 1) Imię nazwisko 2) PESEL 3) nr karty dekodera (w przypadku internetu i telefonu nr usługi z faktury) 4) Gdy zostało mniej niż dwa miesiące do końca: „Proszę o rozwiązanie umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia”; Gdy jest dwa i więcej miesięcy do końca: „Proszę o rozwiązanie umowy na koniec okresu promocyjnego”. Adres na jaki trzeba wysłać mail to : [email protected] jeżeli to Plus to [email protected]

Dodaj komentarz

Wymagane pola są zaznaczone *