Popularne

Artykuł

Inne

Legalizacja gaśnic – czym różni się od gwarancji i jak przebiega?

Legalizacja gaśnic – czym różni się od gwarancji i jak przebiega?

Sprawny i łatwo dostępny sprzęt gaśniczy to najlepsza gwarancja bezpieczeństwa w przypadku pojawienia się ognia. Szybka reakcja osób przebywających w budynku może skutecznie spowolnić, a nawet zdławić pożar w zarodku, ograniczając straty w mieniu oraz zmniejszając zagrożenie dla zdrowia i życia. Jednakże, aby utrzymać gaśnice w odpowiednim stanie konieczne jest prowadzenie regularnej legalizacji. Na czym ona polega?

Legalizacja a gwarancja

Na pierwszy rzut oka terminy te mogą wydawać się podobne, gdyż obydwa wyznaczają ramy czasowe, zapewniające sprawne działanie gaśnicy. Gwarancja producenta – w przypadku tego typu urządzeń wynosząca zwykle od 2 do 5 lat – obejmuje prawidłowe funkcjonowanie mechanicznych aspektów gaśnicy, natomiast legalizacja obejmuje okres skutecznego działania środka gaśniczego oraz ogólną sprawność urządzenia. Z tego powodu gaśnice powinny być legalizowane nie rzadziej niż raz na rok lub według zaleceń producenta, tak jak zostało to określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

Czym jest i jak przebiega legalizacja?

Termin ten określa zespół procedur, które mają na celu sprawdzenie, czy dane urządzenie spełnia wymogi bezpieczeństwa. W przypadku gaśnic przenośnych legalizacja odbywa się zgodnie z normą PN-EN 3-7+A1:2008, które określa wymagania eksploatacyjne oraz metody badań tego typu urządzeń. Podstawowy przegląd gaśnicy obejmuje:

  • sprawdzenie lokalizacji gaśnicy, instrukcji obsługi oraz informacji dotyczących stanu technicznego urządzenia;
  • kontrolę ogólnego stanu technicznego gaśnicy, obejmującą m.in. wskaźniki ciśnienia oraz uruchomienia, a także obecność potencjalnych uszkodzeń mechanicznych lub korozji;
  • inspekcję plomby, prądownicy oraz węży;
  • sprawdzenie masy dwutlenku węgla.

W niektórych przypadkach dokładniejsza kontrola gaśnicy obejmuje również przeprowadzenie próby ciśnieniowej bądź udarowej, badanie tensometryczne lub makroskopowe, a także otwarcie gaśnicy w celu wymiany proszku gaśniczego, uszczelek lub innych elementów odpowiadających za możliwość sprawnego uruchomienia gaśnicy. Jeżeli w toku legalizacji zostanie wykryta usterka, urządzenie przekazywane jest do naprawy, która może się odbyć jedynie w autoryzowanych zakładach serwisowych.

Kto może przeprowadzić legalizację?

Sprawdzaniem stanu technicznego zajmują się specjaliści, przy czym w przypadku zbiornika o masie gotowej do użycia powyżej 20 kilogramów konieczne jest dokonanie rejestru w Urzędzie Dozoru Technicznego. Legalizacja gaśnic Warszawa zapewnia klientom rzetelne oraz sprawne wykonanie przeglądu urządzeń, a także przeprowadzenie naprawy niesprawnych lub uszkodzonych gaśnic. Oprócz inspekcji pracownicy firmy służą również fachowym doradztwem, które pozwoli poprawić bezpieczeństwo w budynku.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Wymagane pola są zaznaczone *