Popularne

Artykuł

Finanse

Jak Polski Ład wpływa na wysokość składki zdrowotnej?

Jak Polski Ład wpływa na wysokość składki zdrowotnej?

Przepisy Polskiego Ładu wprowadziły niemałą rewolucję w kwestiach podatkowych. Osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą, powinny pamiętać nie tylko o takich kwestiach, jak zwiększenie kwoty wolnej od podatku, lecz także o nowych zasadach związanych ze składką zdrowotną. Co się zmieniło?

Odliczanie składki zdrowotnej od podatku

Ogłoszenie Polskiego Ładu wywołało duże emocje wśród przedsiębiorców. Choć niektóre z planowanych zmian są korzystne, inne mogą stanowić pewne obciążenie dla właścicieli firm. Kontrowersje wywołały m.in. przepisy dotyczące odprowadzania składki zdrowotnej. Choć dotychczas przedsiębiorcy musieli to robić, odbywało się to na nieco innych zasadach – rządowy program wprowadził w tym zakresie nowe przepisy. Fraza „nowy ład składka zdrowotna” zrobiła się więc bardzo popularna w Internecie – w wyszukiwarki wpisywali ją wszyscy przedsiębiorcy, którzy szukali rzetelnych i aktualnych informacji na ten temat.

Jakie zmiany ostatecznie wprowadzono? Tym, co podlega krytyce wielu, jest likwidacja możliwości odliczania składki zdrowotnej od podatku. Do tej pory przedsiębiorcy mogli to robić, co było dla nich korzystne. Polski Ład wyeliminował to udogodnienie. Zmianie uległa także wysokość odprowadzanej składki.

Wysokość składki zdrowotnej przy zastosowaniu skali podatkowej

W przypadku rozliczania się na zasadach ogólnych wysokość składki zdrowotnej to 9%. Pod tym względem nic się nie zmieni – w poprzednich latach stawka procentowa była taka sama. Inna będzie jednak podstawa wymiaru. Od teraz oblicza się ją według zasad wynikających z przepisów. Trzeba przy tym dodać, że wprowadzono też minimalną stawkę składki zdrowotnej. Ma ona wynosić 9% minimalnych zarobków w danym roku kalendarzowym – taka pensja ustalana jest na początku każdego roku. W 2022 roku minimalne wynagrodzenie wyniesie 3010 zł. W związku z tym przedsiębiorcy rozliczający się przy zastosowaniu skali podatkowej zapłacą przynajmniej 270,90 zł składki zdrowotnej.

Warto także pamiętać, że taka stawka procentowa składki zdrowotnej obowiązuje także w przypadku firm opodatkowanych kartą podatkową.

Wysokość składki zdrowotnej dla przedsiębiorców rozliczających się liniowo

W przeciwieństwie do rozliczania się według skali podatkowej, przedsiębiorcy, którzy postawili na podatek liniowy, będą odprowadzać zmniejszoną składkę zdrowotną. Choć początkowo miała ona również wynosić 9% podstawy wymiaru, jej ostateczna wysokość to 4,9%. W tym przypadku także obowiązuje minimalna składka zdrowotna wynosząca 9% pensji minimalnej.

Wysokość składki zdrowotnej dla ryczałtowców

Osoby, które na formę opodatkowania wybrały ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, od 2022 roku będę musiały liczyć się z koniecznością odprowadzenia 9% składki zdrowotnej. W tym przypadku bardzo istotne jest jednak to, od jakiej podstawy wymiaru się ją liczy. Na ostateczne kwoty ma wpływ suma rocznych przychodów. Warto więc znać konkretne wyliczenia. Jeśli przychód w danym roku nie przekroczy 60 tys. zł, wysokość składki wyniesie 305,56 zł. Przy przychodach między 60 tys. a 300 tys. zł – 509,27 zł, a w przypadku przekroczenia 300 tys. zł – 916,68 zł.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Wymagane pola są zaznaczone *