Popularne

Artykuł

Nauka

7 wyzwań technicznych edukacji online, które warto rozwiązać

7 wyzwań technicznych edukacji online, które warto rozwiązać

Zmiana już się dokonuje. Dzięki elastyczności i swobodzie uczenia się w tempie, które odpowiada indywidualnym potrzebom, branża e-Learning przyciąga coraz więcej studentów. W miejscu, w którym edukacja online rozwijała koncepcję spersonalizowanej nauki i natychmiastowego dostępu do treści, uczący się wciąż napotykają pewne trudności w ukończeniu swoich kursów online z powodzeniem. Z raportów wynika, że ponad 6,3 mln studentów zapisało się na kursy online, a liczba ta z dnia na dzień rośnie.

Ale studenci muszą być biegli technicznie, aby móc obsługiwać swoje kursy online. Istnieją pewne wyzwania, które należy pokonać, aby nauka online mogła skutecznie służyć jego celowi. Oto 7 najczęstszych wyzwań technicznych nauki online, które musimy rozwiązać.

  1. Trudności w przystosowaniu się do środowiska wirtualnego

Uczniowie mają zwyczaj uczenia się w tradycyjnym środowisku klasowym i są przyzwyczajeni do nauki w cztery oczy. W związku z tym, nie jest im łatwo przystosować się do komputerowego środowiska uczenia się. W tradycyjnych salach lekcyjnych chodzi bardziej o bierne uczenie się i robienie notatek, podczas gdy e-Learning wymaga od uczniów aktywnej interakcji i uczestnictwa w zajęciach online. Może się to wiązać z kliknięciem na kilka opcji, odpowiedzią na pytanie, wzięciem pomocy przy odrabianiu pracy domowej lub udzieleniem informacji zwrotnej.

Uczniowie potrzebują czasu, aby przyzwyczaić się do środowiska nauki, systemu zarządzania treścią online i metod e-learningowych. Studenci muszą być świadomi, dlaczego muszą się zmienić i dlaczego e-learning jest dla nich korzystny. Należy przeprowadzić więcej dyskusji na temat znaczenia uczenia się online, aby studenci mogli łatwo zaakceptować tę zmianę.

  1. Niska umiejętność obsługi komputera wśród uczniów

Podstawowa znajomość obsługi komputera jest niezbędna do nauki online. Należy być w stanie obsługiwać wszystkie pliki, zasoby do nauki i zadania w sposób cyfrowy. Uczniowie, którzy nie wiedzą, jak korzystać z podstawowych programów komputerowych, mogą napotykać trudności w zarządzaniu swoimi materiałami do nauki online. Nauka online wymaga ciągłej interakcji z urządzeniami cyfrowymi, takimi jak komputery, smartfony lub tablety i inne urządzenia peryferyjne, takie jak modemy, adaptery, drukarki, skanery, mikrofony lub routery. Dlatego też studenci powinni być świadomi, jak z nich korzystać.

  1. Zależność od Internetu i technologii

Uczniowie powinni wiedzieć, jak korzystać z Internetu i jak połączyć się z siecią. Kursy e-learningowe w większości przypadków wiążą się z wymaganiami technicznymi, takimi jak kompatybilność z przeglądarką, wymagania systemowe, solidne połączenie z Internetem i duża przepustowość. Student, który nie ma dostępu do takich warunków, nie może efektywnie korzystać z nauki online. Stąd też istnieje potrzeba posiadania komputera, łącza internetowego i niewielkiej wiedzy technicznej, aby uczniowie mogli rozwiązywać pojawiające się problemy.

  1. Brak wsparcia i nauka offline

Brak wsparcia technicznego ze strony dostawcy e-learningu może spowodować wiele problemów dla studentów. Może to prowadzić do opóźnienia postępów w kursie. W związku z tym należy zapewnić studentom stałe wsparcie techniczne, tak aby mogli oni natychmiast uzyskać rozwiązania. Może nie być możliwe za każdym razem, aby studenci mogli korzystać z Internetu i korzystać z dodatkowych materiałów dydaktycznych. Dostawcy powinni oferować możliwość pobrania materiałów do nauki i pomoc w przydzielaniu zadań, tak aby studenci mogli studiować również w trybie offline.

  1. Wymagana jest szeroka koordynacja w e-learningu

Czasami tematy wymagają bezpośredniej dyskusji i interakcji. Może się zdarzyć, że nie zawsze jest możliwe, że nagrane wcześniej instrukcje kursu online są wystarczająco jasne dla każdego studenta, np. w przypadku pomocy w zadaniach esejowych. Studenci, którzy napotykają trudności w takim scenariuszu mogą być zmuszeni do wysłania zapytań dodatkowo do instruktorów, a następnie muszą poczekać, aż do momentu, gdy zrozumieją zapytanie i odpowiedzą na nie. Studentom może być trudno komunikować się ze sobą nawzajem. Jeśli od studentów wymaga się pracy w grupach, koordynacja z każdym online może nie wydawać się tak łatwa jak wspólna praca w klasach szkolnych.

  1. Wszystko nie może być nauczane w Internecie

Nie wszystkie stopnie naukowe można przekształcić w kursy online. Przedmioty, które wymagają eksperymentów laboratoryjnych i praktycznego doświadczenia, mogą nie być tak skutecznie w nauczaniu poprzez kurs online. Istnieją jednak możliwości symulacji laboratorium w Internecie, ale nie zawsze może się to zdarzyć. Inną możliwością jest wprowadzenie koncepcji nauki hybrydowej. W nauczaniu hybrydowym, studenci mogą doświadczyć tego, co najlepsze w obu światach, ponieważ studenci spędzają trochę czasu na nauce online, a pozostały czas na tradycyjnej nauce w klasie.

  1. Złożona struktura kursu

Struktura kursu odgrywa kluczową rolę w sukcesie kursu online. Niejasne instrukcje, mniej interaktywne elementy i skomplikowana nawigacja kursu powodują, że studenci tracą zainteresowanie. Studentom może być trudno zaangażować się w taki kurs, który obejmuje ciągłe czytanie tekstu z dokumentu i treści, które nie mają żadnych realnych życiowych zastosowań do pokazania. Dlatego też dostawcy treści powinni skupić się na tworzeniu kursów online, które mają dobrze zdefiniowane struktury i obejmują wszystkie aspekty e-Learningu, takie jak elementy interaktywne, ćwiczenia oceniające, narzędzia do przekazywania informacji zwrotnych, funkcje czatu na żywo i jasne instrukcje.

W końcu tak, istnieją pewne wyzwania, z którymi uczniowie mogą się zmagać podczas nauki online. Jednak zmiana nastawienia, oczekiwań i odrobina wiedzy technicznej może pomóc uczniom w uzyskaniu stopnia naukowego lub certyfikacji online. W rzeczywistości, każdy może odnieść sukces w nauce online, jeśli dostosuje lepsze nawyki uczenia się i samodyscyplinę.

Podobne artykuły