Popularne

Artykuł

Technologia

5 najlepszych trendów w branży poligraficznej 3D w 2019r

5 najlepszych trendów w branży poligraficznej 3D w 2019r

Przemysł poligraficzny 3D przeszedł rewolucyjne zmiany w roku 2018, kiedy to na rynek weszło wielu nowych graczy, co zaowocowało innowacjami i nowymi formami współpracy. Branża poligraficzna 3D jest dość dynamiczna i chcielibyśmy wiedzieć, co czeka nas w przyszłości. W roku 2019 będziemy dzielić się niektórymi prognozami przyszłych trendów związanych z branżą poligraficzną 3D. Poniżej szczegółowo omówiono 5 najważniejszych trendów.

Innowacje oparte na zastosowaniach

Nowe rozwiązania w dziedzinie produkcji dodatków polegają przede wszystkim na tworzeniu większych, szybszych, lepszych i bardziej sprawnych maszyn z pomocą różnych nowych materiałów. Jest dla nas absolutnie ważne, abyśmy poszli naprzód w kierunku zwiększenia i innowacji w zakresie możliwości produkcyjnych, ale prawdziwa moc i istota druku 3D nie może być uwolniona po prostu za pomocą lepszych i większych maszyn. Aby odblokować nadchodzące przemiany przemysłowe, będziemy potrzebować prawdziwego zrozumienia różnych zastosowań, które mogą uzyskać najwięcej korzyści z technologii druku. W prostych projektach musimy zapytać, co maszyna jest w stanie zrobić dla nas, a nie co może zrobić. W przyszłości można przewidzieć, że oprogramowanie i maszyny będą w większym stopniu oparte na zastosowaniach i wyspecjalizowane w celu spełnienia wymagań przemysłu, jak również każdego klienta.

Potencjał jest dość ogromny. Kiedy przemysł aparatów słuchowych zrozumiał zastosowania druku 3D, zauważalne zmiany były nieodwracalne i szybkie. W ciągu 500 dni ponad 90% firm produkujących aparaty słuchowe rozpoczęło produkcję dodatków. Odnosi się to do faktu, że firmy produkcyjne nie mogą czekać, aż technologia dojrzeje; zamiast tego głównym celem powinny być zastosowania. Dzieje się tak dlatego, że technologia jest już obecna, a my potrzebujemy zastosowań do rzeczywistych zmian lub transformacji.

Automatyzacja

Wraz z dojrzewaniem technologii druku 3D, ludzie bardziej skupiają się na usprawnieniu procesów przedprodukcyjnych i poprodukcyjnych. Duża część narzędzi produkcyjnych do druku 3D i prototypów jest dostępna do wykorzystania bezpośrednio z maszyny, części końcowe mogą nadal korzystać ze złożonych procesów wykończeniowych. Będzie to zarówno pracochłonne, jak i kosztowne.

Automatyka przemysłowa w zakresie robotyki może być bardzo przydatna w podnoszeniu wydajności, ponieważ pomaga w obniżeniu kosztów i czasu po produkcji. W połączeniu z odpowiednią wiedzą na temat posiadanego oprogramowania można by przewidzieć automatyczny system postprodukcyjny, który zagwarantuje identyfikowalność i szybkość bez konieczności ręcznej interwencji. Oprogramowanie może odegrać znaczącą rolę w automatyzacji etapów przedprodukcyjnych, napędzane głównie przez coraz szersze zastosowanie Metal 3D Printing. Podczas gdy drukowanie 3D metalu na pewno zaoszczędzi koszty i czas, koszty poniesione w zmarnowanym materiale w wyniku niepowodzenia budowy mogą stać się droższe. To jest sytuacja, w której symulacja może być przydatna w przewidywaniu awarii, zanim wystąpią one w rzeczywistości.

Integracja

Ostatnie kilka lat pokazało nam, że druk 3D zajmuje pozycję w łańcuchu dostaw. Większość sklepów internetowych będzie wykorzystywać beznarzędziową produkcję i skróci czas realizacji zamówień do produkcji materiałów do druku 3D, co okazuje się cenne w przypadku tradycyjnie wymagających pod względem zasobów zastosowań. Skutkuje to również mniejszą liczbą podwyżek zapasów i sprawniejszymi łańcuchami dostaw. Wartość druku 3D będzie stale rosnąć w sferach produkcyjnych na dwa sposoby: poprzez większą współpracę w istniejących już łańcuchach dostaw oraz poprzez umożliwienie tworzenia cyfrowych łańcuchów dostaw.

Współpraca

Współpraca będzie wspaniałym sposobem na przeniesienie druku 3D do przemysłu wytwórczego. Gdy współpraca pomiędzy już istniejącymi graczami, takimi jak dostawcy usług, oprogramowania i sprzętu, będzie wzrastać, doprowadzi to do łatwiejszej integracji i optymalizacji oferty produktów, powodując tym samym ich przyjęcie jako źródła inspiracji. W przyszłości można zaobserwować większą współpracę pomiędzy klientami a przemysłem poligraficznym 3D.

Druk metalowy

Druk 3D w technice metalowej rozwija się w szybkim tempie w związku ze zwiększoną popularnością i obniżeniem kosztów. W 2018 r. nastąpią ulepszenia zarówno w odniesieniu do nowych, jak i już istniejących technologii. Druk metalowy 3D nie będzie w stanie całkowicie zastąpić tradycyjnej produkcji, ale może być postrzegany jako rosnąca, komplementarna technologia produkcji. Przewiduje się, że druk trójwymiarowy na metalach stanie się coraz bardziej potrzebny, jeśli chodzi o tworzenie złożonych i dostosowanych do potrzeb klienta produktów końcowych, jak również rozwiązywanie problemów produkcyjnych.

Dzięki wiedzy wielu wizjonerów i ekspertów z branży, spodziewamy się tych spektakularnych wydarzeń w roku 2019. Zdecydowanie przeniesie to rewolucję w druku 3D na kolejny poziom.

Podobne artykuły