Popularne

Artykuł

Internet

Popularne kody odpowiedzi HTTP

Popularne kody odpowiedzi HTTP

Chyba każdy internauta doświadczył sytuacji, kiedy po dłuższym niż zwykle oczekiwaniu na wczytanie się strony internetowej pojawiał się błąd: „404 Not found” lub inny, tajemniczy komunikat poprzedzony liczbą. Ten komunikat to kod odpowiedzi HTTP i pełni bardzo ważną rolę.

Czym są kody odpowiedzi HTTP?

Komunikacja przeglądarki internetowej z serwerem WWW przypomina nieco rozmowę. Przeglądarka wysyła do serwera zapytanie a serwer odpowiada – używa trzycyfrowe kody odpowiedzi HTTP. Tak długo jak komunikacja przebiega bez zakłóceń kody odpowiedzi nie są prezentowane użytkownikowi. Czasem jednak pojawiają się błędy, a znajomość najpopularniejszych kodów odpowiedzi HTTP pomaga określić przyczynę błędu.

Rodzaje kodów odpowiedzi HTTP

Według Internet Engineering Task Force (IEFT), organizacji zajmującej się rozwojem i promocją standardów internetowych, istnieje ponad 60 kodów odpowiedzi HTTP podzielonych na pięć grup:

  • Kody Informacyjne, w formacie 1xx, oznaczają, że żądanie jest w trakcie przetwarzania,
  • Kody Powodzenia, w formacie 2xx oznaczają, że żądanie zostało poprawnie przetworzone,
  • Kody Przekierowania, w formacie 3xx, oznaczają, że konieczne będzie podjęcie dalszych działań,
  • Kody Błędu aplikacji klienta, w formacie 4xx, oznaczają błąd w przesłanym żądaniu,
  • Kody Błędu serwera HTTP, w formacie 5xx, oznaczają błąd w trakcie przetwarzania przesłanego żądania.

Najpopularniejsze kody odpowiedzi HTTP

200 OK – Ulubiony kod zarówno internautów, jak i deweloperów, jest zwracany w momencie, kiedy komunikacja klienta z serwerem przebiega bezproblemowo.

301 Moved Permanently – Kod ten oznacza, że zawartość dotychczasowo dostępna pod tym adresem została przeniesiona pod nowy adres. Zastosowanie przekierowania 301 pozwala nie tylko uniknąć błędu „404 Not found”, ale także spadku w rankingach wyszukiwarek. Przekierowanie 301 powinno być używane zawsze, gdy mamy do czynienia z przekierowaniem trwałym.

302 Found – Tymczasowe przekierowanie strony internetowej z jednego adresu na drugi. Najczęściej używane w trakcie przebudowy lub aktualizacji całego serwisu lub konkretnej podstrony. Użycie przekierowania 302 nie powoduje aktualizacji indeksu wyszukiwarek.

400 Bad Request – Serwer nie może lub nie potrafi przetworzyć zapytania z powodu błędu po stronie klienta, na przykład przez błąd w składni zapytania.

401 Unauthorized – Kod ten występuje w sytuacji, kiedy serwer otrzymuje nieuwierzytelnione zapytanie, na przykład z powodu błędnie wpisanego hasła.

403 Forbidden – Oznacza, że serwer otrzymał poprawne i zrozumiałe zapytanie, ale odmawia przetworzenia go, na przykład z powodu braku odpowiednich uprawnień do wyświetlenia strony przez użytkownika.

404 Not found – Jest to kod, z którym najczęściej spotyka się statystyczny internauta i oznacza, że żądana strona lub plik nie zostały znalezione na serwerze, lub serwer został skonfigurowany w sposób uniemożliwiający mu wyświetlenie żądanych informacji. Kod 404 nie zawiera informacji o tym, czy jest to sytuacja chwilowa czy zasób został trwale usunięty. Powtarzające się błędy 404 powodują spadek strony w rankingach wyszukiwarek oraz zniechęcają użytkowników do kolejnych odwiedzin.

410 Gone – Podobnie jak kod 404 oznacza, że dana strona nie istnieje pod wskazanym adresem, dodatkowo zawiera informację, że jest to sytuacja trwała.

500 Internal Server Error – Ten kod oznacza problem po stronie serwera i niekorzystnie wpływa zarówno na użytkowników strony jaki roboty wyszukiwarek, dlatego powinien być jak najszybciej naprawiony.

502 Bad Gateway – Kod 502 wyróżnia się tym, że występuje w sytuacji kiedy serwer otrzymuje niewłaściwą odpowiedź od innego serwera. Błąd 502 zostanie wyświetlony również w sytuacji kiedy przetworzenie żądanie zajmuje serwerowi zbyt wiele czasu.

503 Service Unavailable – Informuje o tym, że serwer jest tymczasowo niedostępny. Często spotka się go w trakcie aktualizacji lub prac konserwacyjnych prowadzonych na stronie internetowej.

W idealnej sytuacji użytkownik nie powinien być świadomy istnienia powyższych kodów, jednak w rzeczywistości błędy się zdarzają. Literówka popełniona przez użytkownika wpisującego adres strony, błędny link w treści, bug w kodzie strony czy niepoprawna konfiguracja serwera, każda z tych pomyłek może doprowadzić do tego, że zamiast oczekiwanej treści zobaczymy kod odpowiedzi HTTP. Znając najpopularniejsze kody łatwo możemy określi przyczynę błędu i podjąć stosowne działania, jak na przykład sprawdzenie poprawności adresu, odświeżenie strony lub powiadomienie administratora witryny.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Wymagane pola są zaznaczone *