Popularne

Artykuł

Biznes

Najważniejsze zalety outsourcingu informatycznego

Najważniejsze zalety outsourcingu informatycznego

O usługach informatycznych mówi się w dwóch kontekstach: mając na myśli albo bieżące utrzymanie sprawności oprogramowania, sieci i sprzętu, albo reagowanie na zagrożenie bezpieczeństwa czy znaczące błędy w oprogramowaniu. W obu przypadkach jednak można uznać, że usługi informatyczne mają krytyczne znaczenie dla ciągłości działalności firmy.

Aktualizacja i zabezpieczenie oprogramowania

Podstawowe usługi programistyczne obejmować powinny regularny przegląd oprogramowania, jego aktualizację, zabezpieczenie czy kontrolę wydajności. Mówiąc najszerzej, jest to cała sfera profilaktyki związanej z funkcjonowaniem firmy. Choć tym działaniom nie towarzyszy uczucie pilności, ich znaczenia nie można przecenić. W tym ujęciu praca programistów jest zwykle relatywnie tania, wszystkie prace konserwacyjne można przeprowadzić w sposób planowy, często na produkcji i bez zatrzymywania normalnego biegu spraw w firmie.

Ewentualne dłuższe przerwy konserwacyjne mogą zostać odpowiednio zaplanowane, przeprowadza się niezbędne testy i wszystko wraca do normy. W ten sposób rozumiane usługi krytyczne zapobiegają utracie spójności danych, zachowaniu wymaganych poziomów bezpieczeństwa, pozwalają na wprowadzenie zmian wymaganych różnymi przepisami i tak dalej.

To zabezpieczenie podstawowej warstwy działalności w jej najbardziej elementarnych przejawach. Outsourcing informatyczny pozwala na scedowanie tych obowiązków na profesjonalnych wykonawców, zachowanie maksymalnego poziomu profesjonalizmu i jednocześnie obniża koszty w porównaniu z utrzymaniem odpowiednich stanowisk wewnątrz organizacji – szczególnie w sektorze MSP, ale nie tylko.

Analiza błędów

W tym przypadku nie ma już żadnej wątpliwości, że outsourcing informatyczny powinien być traktowany jako usługa krytyczna, przy czym trzeba podkreślić, że do wielu zagrożeń by nie dochodziło, gdyby z równą uwagą traktować bieżące utrzymanie oprogramowania i infrastruktury, co tylko dowodzi, że i ono ma znaczenie kardynalne.

W przypadku reagowania na kryzysy najczęściej nie ma mowy o poprawnym zarządzaniu wewnątrz organizacji. W wielu przypadkach koniecznością jest zastosowanie wielu rozwiązań, wielu języków programowania i wprowadzenie odpowiednich zmian w więcej niż tylko jednym systemie.

O ile błąd przeważnie dotyczy tylko jednego elementu oprogramowania, analiza przyczyn może wskazywać na zależności z innymi systemami czy elementami infrastruktury – rozwiązanie złożonych problemów będzie wymagało reakcji na wielu poziomach i nawet jeśli w firmie utworzone są odpowiednie działy i stanowiska i nawet jeśli uda się przekierować cały wysiłek na obsługę krytycznego zdarzenia, to kompetencji może w tym przypadku nie starczyć.

Dobrym zwyczajem jest zresztą analiza błędów nie tylko wewnątrz organizacji, ale też przy współpracy z programistami z zewnątrz, co pozwala wychwycić więcej błędów, a tym samym przynajmniej wskazuje odpowiedni kierunek zmian, które by należało wprowadzić, aby kryzys już się nie powtórzył.

Organizacja pracy w firmie a systemy zarzadzania

Każda organizacja dziś bazuje na danych. Nawet jeśli jest to stacjonarny sklep, to bez systemów informatycznych nie da się prowadzić działalności: ewidencjonowanie sprzedaży, kontrola stanów magazynowych, rozliczenia czy dane o pracownikach – to elementy, które zależą w całości od środowiska programistycznego, a których utrata w najlepszym przypadku może narazić firmę na straty finansowe, w najgorszym zaś wiąże się z odpowiedzialnością karną i może doprowadzić do utraty płynności. Z tego powodu outsourcing programistyczny przynajmniej na poziomie reagowania kryzysowego jest absolutnie niezbędny. Do renomowanych firm oferujących usługi z tego zakresu należy https://www.innotion.pl/outsourcing.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Wymagane pola są zaznaczone *