Popularne

Artykuł

Biznes

Business Intelligence – zalety podejmowania decyzji w oparciu o model data-driven

Business Intelligence – zalety podejmowania decyzji w oparciu o model data-driven

Żyjemy w nowoczesnym, zdominowanym przez technologię świecie, w którym jesteśmy dosłownie zasypywani przez dane, a narzędzia analityczno-raportowe pomagają z wielkiego chaosu informacji wydobyć te najistotniejsze. Dane stały się podstawowym zasobem przedsiębiorstw, które mają duży wpływ na rozwój w różnych obszarach jak motoryzacja, medycyna, przemysł czy produkcja, umożliwiając lepsze, szybsze i bardziej efektywne procesy biznesowe. Model data-driven zyskuje coraz większą  popularność, gdyż dziś nie wystarczy posiadać ogromnego zaplecza danych, tabelek i wykresów. Ważne jest także ich umiejętne wykorzystywanie i dostępność dla wszystkich pracowników. Każda firma, chcąc się rozwijać, powinna włączyć analizę danych do swojej wizji strategicznej i wykorzystać ją do podejmowania lepszych, szybszych decyzji.

Baza narzędzi – Business Intelligence 

Business Intelligence (BI) można określić jako świadome zbieranie w jednym miejscu dużych ilości danych biznesowych z różnych źródeł i przetwarzanie ich następnie w czytelne informacje. Systemy BI pozwalają na tworzenie – na podstawie zebranych informacji – statystyk i przeprowadzanie analiz.  Jednym z narzędzi, które to umożliwiają, jest na przykład Microsoft Power BI. Należy oczywiście mieć na uwadzeże każdy biznes jest inny i wymaga indywidualnego podejścia. Wdrażając narzędzia analityczno-raportowe klasy Business Intelligence, możemy ułatwić obranie właściwego dla firmy kierunku, opierając się na aspektach, które są istotne przy analizie danych.  

Firma data-driven – co to znaczy? 

Coraz częściej słyszymy o firmach, które działają w modelu data-driven, czyli są napędzane przez dane. Przedsiębiorstwa oparte właśnie na tym modelu nie tylko zbierają dane, ale również umiejętnie je analizują. Istotne jest to, aby dane były dostępne dla wszystkich pracowników i stanowiły centrum procesu podejmowania decyzji w firmie.  W opieraniu się na danych nie chodzi tylko o stworzenie kilku raportów, ale także o umożliwienie decydentom biznesowym samodzielnego analizowania ich, nawet jeśli pracują z dużymi lub odmiennymi źródłami danych. 

Zalety podejmowania decyzji w oparciu o dane 

  1. Szybka reakcja na zmiany  dzięki narzędziom klasy Business Intelligence będziemy mogli szybko reagować na dynamicznie zmieniającą się sytuację w środowisku biznesowym. W ostatnim czasie, z powodu wybuchu pandemii COVID-19, każde przedsiębiorstwo musiało nauczyć się, jak na bieżąco dostosowywać swoje plany i cele do nowych wytycznych, a systemy BI znacznie to ułatwiają. Prowadząc firmę, powinniśmy pamiętać o prowadzeniu analiz na bieżąco, opierając się na aktualnych raportach.
  2. Dostęp do informacji dla każdego  chociaż Excel jest wciąż chętnie wykorzystywanym narzędziem raportowym, to ma on niestety ograniczone możliwości w zakresie tworzenia wizualizacji czy prezentowania danych, które przez to łatwo mogą umknąć pracownikowi bez kompetencji i umiejętności do samodzielnego analizowania danych i tworzenia raportów. Narzędzia self-service jak np. Power BI, Qlik Sense, Tableau, znacznie ułatwiają pracę użytkownikom biznesowym, pozwalając na samodzielne tworzenie prostych raportów czy wizualizację danych, by móc następnie dzielić się nimi z innymi pracownikami.
  3. Wspólne działanie w organizacji  firma, która postanawia być data-driven, ma na względzie przejrzystość oraz dostęp do informacji dla wszystkich pracowników. Wspólne działania i możliwość wpływu na sukces firmy dają poczucie satysfakcji i pozytywnie wpływają na zaangażowanie pracowników.  
  4. Szybsze zarządzanie danymi – wykorzystanie systemów BI w organizacji wpływa na poprawę szybkości i elastyczności działania, a także poprawia umiejętność obserwacji i analizowania otoczenia rynkowego. Strategia data-driven pozwala na ograniczenie niepotrzebnych procesów i wyeliminowanie błędów.  

 Podsumowując 

Zmiana podejścia do danych może niekiedy wymagać zmiany kulturowej w organizacji, dużą rolę odgrywa kadra zarządzająca, która te zmiany powinna inspirować. W organizacji, która operuje na co dzień dużą ilością danych, ważną kwestią jest umiejętność wyciągania odpowiednich wniosków. Ogólne zrozumienie, że cały współczesny świat oparty jest właśnie na danych, jest kluczowe dla powodzenia strategii data-driven.  Dzięki takiemu podejściu zwiększamy zaangażowanie pracowników i zdecydowanie redukujemy czas potrzebny na podjęcie właściwej decyzji, a to z kolei przekłada się bezpośrednio na innowacyjność oraz sukces firmy. 

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Wymagane pola są zaznaczone *