Popularne

Artykuł

IT

Obsługa informatyczna firm – na czym polega?

Obsługa informatyczna firm – na czym polega?

Technologia informacyjna jest obecnie ściśle powiązana z tradycyjnymi obszarami działalności biznesowej, dlatego coraz więcej firm zamawia usługi informatyczne w celu zorganizowania i utrzymania infrastruktury komputerowej. Wykwalifikowane wsparcie techniczne przynosi przedsiębiorcom wiele korzyści: zwiększa produktywność, pozwala utrzymać sprzęt w gotowości do pracy oraz zaoszczędzić na wynagrodzeniach.

Co to są usługi informatyczne dla firm?

Bez wykwalifikowanego wsparcia systemów informatycznych nie jest możliwe osiągnięcie bezpiecznej i stabilnej pracy firmy. Częściowa lub całkowita awaria sprzętu komputerowego może prowadzić do utraty ważnych informacji i związanych z tym strat finansowych, dlatego infrastruktura informatyczna przedsiębiorstwa wymaga konserwacji, regulacji i interwencji w sytuacjach awaryjnych.

Usługi informatyczne to szeroki zakres rozwiązań organizacyjnych i technicznych mających na celu fachowe wsparcie w dziedzinie technologii informatycznych. Należą do nich:

  • Projektowanie systemów informatycznych wraz z doborem oprogramowania i niezbędnego sprzętu;
  • Utrzymanie sieci komputerowych w stanie gotowości do pracy;
  • Diagnostyka i konserwacja zapobiegawcza komputerów, sprzętu biurowego;
  • Konfiguracja, konserwacja serwerów, stacji roboczych;
  • Zapewnienie ochrony antywirusowej i regularne tworzenie kopii zapasowych danych;
  • Przywracanie sprzętu do stanu używalności po awariach lub uszkodzeniach.

W dużych przedsiębiorstwach wszystkie te czynności są zwykle wykonywane przez wewnętrzne działy informatyczne, ale jeśli ich utrzymanie jest zbyt kosztowne, korzysta się z usług informatycznych zlecanych na zewnątrz. Główne wymagania stawiane takim firmom to skuteczne planowanie nowych rozwiązań, gwarantowany zwrot z inwestycji oraz możliwość szybkiego dostosowania istniejącej infrastruktury do zmieniających się procesów biznesowych.

Rodzaje obsługi informatycznej dla firm

Ponieważ w świadczenie usług informatycznych zaangażowanych jest kilka podmiotów, każda firma niezależnie wybiera dla siebie rodzaje usług, których potrzebuje. Najczęściej dostawcy usług informatycznych wyróżniają następujące główne obszary swojej działalności:

  • Outsourcing IT;
  • Konsulting IT.

Outsourcing IT dla firm

Outsourcing IT to przekazanie przez klienta bieżących funkcji związanych z utrzymaniem systemu informatycznego firmie zewnętrznej. Usługa jest świadczona na podstawie umowy, a wykonawca gwarantuje klientowi, że wszystkie zlecone zadania zostaną wykonane dokładnie. Dzięki outsourcingowi IT można obniżyć koszty utrzymania stałego specjalisty w kadrze firmy, uzyskać korzystne warunki zakupu oprogramowania i sprzętu biurowego oraz szybki czas reakcji w przypadku problemów ze sprzętem.

Doradztwo informatyczne dla firm

Obsługa informatyczna firm opiera się na zestawie prac mających na celu stworzenie lub reorganizację infrastruktury informatycznej przedsiębiorstwa. Specjaliści oceniają systemy informatyczne pod kątem ich zgodności z potrzebami biznesowymi i organizują efektywną strukturę zarządzania IT.

Podsumowanie

Dzięki outsourcingowi znacznie zwiększa się odporność systemu informatycznego jako całości. Przedsiębiorstwo może skrócić czas przestojów spowodowanych awariami sprzętu, a jego działalność staje się bardziej konkurencyjna i elastyczna.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Wymagane pola są zaznaczone *