Popularne

Artykuł

Finanse

Co wpływa na kurs złota

Co wpływa na kurs złota

Czy zastanawiałeś się kiedyś od czego zależy cena złota? Czy złoto jest zabezpieczeniem przed inflacją? Jakie są zależności między wysokością stóp procentowych a kursem metalu szlachetnego?

Czy zastanawiałeś się kiedyś od czego zależy cena złota? Czy złoto jest zabezpieczeniem przed inflacją? Jakie są zależności między wysokością stóp procentowych a kursem metalu szlachetnego?

Fed utrzymał stopy procentowe na niezmienionym poziomie, ale pozostawił otwarte drzwi do dalszego zacieśniania polityki. W przeciwieństwie do innych gospodarek G7, Stany Zjednoczone pozostają odporne ze względu na silny rynek pracy i optymistyczne wydatki konsumenckie.

W jaki sposób obecna sytuacja może zmienić cenę złota? Sprawdźmy.

Co wpływa na kurs złota?

Cena złota (XAU/USD) ma trudności ze znalezieniem kierunku. Inwestorzy pozostają niepewni co do szczytu stóp procentowych po środowym ogłoszeniu polityki pieniężnej Rezerwy Federalnej (Fed).

Wzrost jest ograniczony ze względu na odporność gospodarczą USA, która podtrzymuje oczekiwania co do jeszcze jednej podwyżki stóp procentowych przez Fed.

Jednym z głównych czynników, od których zależy cena złota jest poziom inflacji.

Jak inflacja wpływa na ceny złota?

Oto jak inflacja i jej skutki wpływają na ceny złota:

Inflacja a popyt na złoto

Złoto jest często postrzegane jako bezpieczna przystań w czasach niepewności gospodarczej. Gdy stopy inflacji rosną, inwestorzy obawiają się utraty wartości innych aktywów, takich jak akcje i obligacje. W rezultacie mogą zwrócić się w stronę złota jako sposobu na zachowanie swojego majątku.

Ten zwiększony popyt na złoto może podnieść jego cenę. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych średnia stopa funduszy federalnych gwałtownie wzrosła z 8,98% do 13,82%. W tym czasie cena złota wzrosła z 35 USD do 850 USD, zgodnie z danymi NASDAQ.

Inflacja i podaż złota

W przeciwieństwie do walut fiducjarnych, podaż złota jest ograniczona. Kiedy już wydobędziemy wszystko, co jest do wydobycia, nie możemy wyprodukować więcej. Im większy popyt na złoto, tym wyższa jego cena.

Inflacja często prowadzi do spadku wartości walut, co może skłonić inwestorów do sięgnięcia po złoto jako zabezpieczenie przed potencjalną utratą wartości ich portfeli. Ta fundamentalna zależność między wartością walut a popytem na złoto oznacza, że wraz ze wzrostem inflacji rośnie również cena złota.

Jak pokazuje wykres ceny złota, z pewnością miało to miejsce w 2023 roku. Ceny złota zbliżyły się do niemal rekordowych poziomów w kwietniu 2023 r. i nadal utrzymują się na poziomie około 2000 USD.

Inflacja i stopy procentowe

Inflacja zmniejsza siłę nabywczą konsumentów oraz popyt na towary i usługi. To szkodzi przychodom firm i może prowadzić do zwolnień, zamknięć i spadku cen akcji. Gdy inwestorzy przenoszą swoje pieniądze z niestabilnych aktywów, takich jak akcje, do bezpieczniejszych aktywów, takich jak złoto, ceny złota rosną.

Oczekiwania inflacyjne

W niektórych przypadkach samo oczekiwanie inflacji może być wystarczające do podniesienia cen złota. Jeśli inwestorzy uważają, że inflacja wzrośnie w najbliższej przyszłości, mogą kupować złoto. Rosnący popyt podnosi cenę złota.

Aktualna cena złota

W chwili pisania tego tekstu, cena złota wynosi 1925,59 USD.

Rezerwa Federalna (Fed) najprawdopodobniej utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie do końca roku. Traderzy widzą 71% szans na utrzymanie stóp procentowych na stałym poziomie 5,25%-5,50% na listopadowym posiedzeniu polityki pieniężnej.

Wyższe stopy procentowe Fed zmniejszają presję inflacyjną. Inwestorzy koncentrują się na danych gospodarczych, które będą stanowić podstawę dla nadchodzących posiedzeń dotyczących polityki pieniężnej.

Podsumowanie

Inflacja może mieć duży wpływ na ceny złota.

Popyt na złoto zwykle rośnie w czasach wysokiej inflacji, ponieważ inwestorzy poszukują bezpiecznych aktywów. Osłabiona siła nabywcza spowodowana podwyżkami stóp procentowych może zwiększyć popyt na złoto jako sposób na zachowanie bogactwa.

Stopy procentowe to jednak tylko jeden z czynników wpływających na ceny złota. Globalne warunki gospodarcze i napięcia geopolityczne to kolejne z elementów, które mogą wpływać na kurs złota.

Złoto może być mądrą inwestycją w każdej gospodarce ze względu na jego historycznie stabilną długoterminową wartość. Kupując złoto i utrzymując je przez lata, możesz cieszyć się stałymi zwrotami.

Artykuł przygotowany przy współpracy z partnerem serwisu.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Wymagane pola są zaznaczone *