Popularne

Artykuł

Biznes

Podpis kwalifikowany we Wrocławiu

Podpis kwalifikowany we Wrocławiu

Podpis elektroniczny to dane, które są połączone w formie elektronicznej oraz innych, które razem umożliwiają identyfikację osoby, która złożyła taki podpis. Umożliwia on weryfikację podmiotów, które przesyłają dokumenty drogą elektroniczną.

Podpis kwalifikowany jest narzędziem, które ułatwia codzienne sytuacje wymagające kontaktu na przykład z urzędami. Umożliwia on identyfikację podmiotów, które przesyłają dokumenty drogą elektroniczną.

Kwalifikowany podpis elektroniczny we Wrocławiu wiele ułatwia, i to nie tylko w codziennym życiu przedsiębiorcy. Dzięki niemu uniknąć można wizyt w wielu urzędach, a także wysyłania dokumentów pocztą. Można na przykład składać w ten sposób e-deklaracje ZUS i podatkowe, podpisywać umowy, składać oferty na przetargach czy zwracać się do Urzędu Patentowego podpisując się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Bezpieczny podpis elektroniczny we Wrocławiu możesz w prosty sposób załatwić przez tę stronę: https://netvet.pl/podpis-elektroniczny/.

Kwalifikowany podpis elektroniczny

Dzięki podpisowi elektronicznemu można korzystać z bezpiecznych urządzeń, które są używane wyłącznie przez osobę, która podpis składa. Dodatkowo podpis elektroniczny musi być również powiązany z danymi, w których jakakolwiek zmiana musi być szybko rozpoznawalna.

Kwalifikowany podpis elektroniczny równoznaczny z podpisem własnoręcznym i jest potrzebny, kiedy podpisanie dokumentu jest wymagane z  zachowaniem formy pisemnej. W większości dokumentów niewymagane jest zachowania takiej szczególnej formy. Natomiast dla niektórych jest to jednoznacznie określone. Do takich przypadków, do podpisania dokumentów w sposób elektroniczny, przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Zmiany w KRS

Niektóre z podmiotów działających w Polsce mają obowiązek złożenia wpisu prowadzonego przez sądy Krajowego Rejestru Sądowego. Tyczy się to działalności, które są tworzone i funkcjonują na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw. Taki rejestr podlega ustawicznym zmianom. Mają na celu udoskonalenie i ułatwienie postępowania. Zdarzają się czasami takie zmiany, które są nie do końca przemyślane i przygotowane przez ustawodawcę.

Do niedawna zarówno wpis do rejestru, jak i wszelkie zmiany dokonywane były na podstawie szereg rozmaitych formularzy, które przedsiębiorca miał obowiązek wypełnić i złożyć do odpowiedniego miejscowo sądu, w którym funkcjonuje wydział KRS. Formularze były często zmieniane i aktualizowane. W praktyce zdarzały się sytuacje, kiedy sąd odrzucał wniosek ze względu na nieaktualny formularz. Aby złożyć wniosek w celu rejestracji czy różnych  zmian we wpisie trzeba było wówczas również dokonać odpowiedniej opłaty. W przypadku jej braku, sąd zwracał wniosek.

Od 1 lipca 2021 roku wszystkie działalności w KRS oraz te, które dopiero będą wnioskować o rejestrację, muszą skorzystać ze specjalnego, dedykowanego portalu o nazwie Portal Rejestrów Sądowych. Na takiej stronie osoby, które reprezentują dany podmiot, wypełniają właściwie dokumenty, mogąc je od razu przesłać do odpowiedniego sądu.

Wprowadzone zmiany są oceniane pozytywnie. Przede wszystkim zmiany mają na celu usprawnienie i przyspieszenie postępowania. System jest pomocny w wypełnieniu wniosków, wskazując te informacje, które są potrzebne do prawidłowego ich wypełnienia. Niezamieszczenie informacji, które są niezbędne, uniemożliwia ich zamknięcie i wysłanie wniosku do sądu. Nie ma teraz także konieczności zwracania przez sąd wniosku, który nie został opłacony, lub opłacono w niewłaściwej wysokości. System z automatu wskazuje wysokość opłaty oraz umożliwia zapłatę on-line. Bez uiszczenia opłaty nie można wniosku wysłać do sądu. Jeżeli przedsiębiorca chce, to może zaznaczyć, że potrzebuje otrzymać dokument, odpis lub kopię w wersji papierowej. Wówczas taki dokument odbiera osobiście w sądzie.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Wymagane pola są zaznaczone *