Popularne

Artykuł

Sprzęt

Interfejsy szeregowe w komputerach PC

Interfejsy szeregowe w komputerach PC

Przez wiele lat rozwoju techniki cyfrowej oraz komputerów PC przyzwyczailiśmy się już do obecności takich portów szeregowych, jak USB, DisplayPort czy HDMI. Mało który standardowy użytkownik komputera pamięta jednak takie porty szeregowe, jak DSub, COM czy PS/2. Czy znasz te porty i wiesz, do czego służą?

Czym są porty szeregowe?

Porty szeregowe to interfejsy komputerowe, które służą do przekazywania pakietów danych. Interfejsy te transferują informacje w formie jednego ciągu bitów. Niemal wszystkie porty szeregowe wyposażone są w asynchroniczny nadajnik-odbiornik. Zadaniem tego układu jest kodowanie i dekodowanie ciągów bitów na bajty oraz bajtów na bity.

Interfejsy szeregowe to standardowy sposób na podłączanie urządzeń peryferyjnych do komputerów PC oraz innych urządzeń elektronicznych. Obecnie nowoczesne komputery PC mają po kilka portów szeregowych USB, HDMI, DisplayLink oraz jeden bądź dwa porty RS-232. Niemniej, jeszcze parę lat temu komputery stacjonarne były wyposażane głównie w porty DSub, COM i PS/2, które zostały niemal całkowicie wyparte przez aktualne standardy.

Porty, które mogliśmy spotkać kilka lat temu w komputerach

Wśród najistotniejszych portów komputerowych, które mogliśmy spotkać w komputerach PC jeszcze kilka lat temu, a obecnie stanowią one coraz rzadszy widok, należy zaliczyć przede wszystkim porty szeregowe: COM, GamePort, PS/2 oraz DSub. Poza tym warto wspomnieć również o przestarzałym porcie równoległym LPT.

Port szeregowy COM

Porty szeregowe COM (z ang. communication port) to interfejs, który pozwalał na podłączanie do komputera urządzeń peryferyjnych – np. modemu lub myszy. Port ten pozwalał również na połączenie dwóch PC’tów ze sobą. Zatem port COM był standardowym i uniwersalnym portem komunikacyjnym. Zwykle komputery PC były wyposażone w dwa tego typu interfejsy.

Poty szeregowy GamePort

Port GAME PORT to interfejs, którego okres świetności przypadał na lata 90. XX wieku i na początku XIX wieku. Interfejs Game Port był przeznaczony przede wszystkim do podłączania różnorodnych joysticków i gamepadów. Port ten pozwalał również na podłączanie instrumentów muzycznych przy użyciu kontrolera MIDI. Najczęściej GamePort był implementowany w kartach dźwiękowych, które były montowane na złączu PCI lub ISA.

Port szeregowy PS/2

Port szeregowy PS/2 to kolejny port komunikacyjny, który służył do podłączania myszy i klawiatury. Obecnie port ten został całkowicie wyparty przez interfejs USB – podobnie jak GamePort i port COM.

Komputery PC były wyposażane w dwa porty PS/2 – jeden o kolorze fioletowym, drugi o kolorze zielonym.

Port szeregowy DSub

Port szeregowy DSub był portem, który umożliwiał podłączanie do komputerów monitorów, gamepadów i joysticków lub był wykorzystywany jako złącze portu o standardzie RS-422A. Porty DSub występowały w pięciu wariantach konstrukcyjnych różniących się między sobą liczbą pinów oraz konstrukcją. Najmniejszy z nich DE-9 miał 9 pinów, a największy – DD-50 aż 50 pinów.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Wymagane pola są zaznaczone *