Popularne

Artykuł

IT

Chmura obliczeniowa i jej zastosowanie w biznesie

Chmura obliczeniowa i jej zastosowanie w biznesie

Chmura obliczeniowa staje się coraz powszechniejszym narzędziem wykorzystywanym w biznesie. Specjaliści twierdzą, że już w niedługim czasie stanie się ona standardowym produktem niemal każdego przedsiębiorstwa na świecie. Zapewnia bowiem z tego tytułu korzyści w prowadzonej działalności gospodarczej, które wynikają z oszczędności dla budżetu firmy i gwarancję bezpieczeństwa danych.

Chmurę obliczeniową można zdefiniować jako pewien model organizacji prowadzonego przedsiębiorstwa, który opiera pracę na dostarczonej przez firmę zewnętrzną oprogramowania. Nie ma potrzeby instalowania jej indywidualnie na komputerze, ani pamiętać oraz wykonywać regularnych aktualizacji systemu w celu zachowania najwyższych standardów zabezpieczenia danych. Wszystkie takie działania, w sposób zdalny, wykonuje zewnętrzna firma będąca wspomnianym dostawcą oprogramowania. W ramach ustalonej opłaty licencyjnej, prowadzona działalność gospodarcza zyskuje szybki, bezproblemowy dostęp do swoich danych, które zapisane są w chmurze poza lokalną siecią oraz stałe wsparcie techniczne ze strony dystrybutora.

Zalety korzystania z chmury obliczeniowej

Wśród głównych zalety, które wskazują specjaliści tej dziedziny biznesu, wskazuje się między innymi ograniczenie kosztów, które standardowo związane są chociażby z koniecznością przechowywania często ogromnych serwów, które muszą na swoich dyskach pomieścić coraz większe bazy danych, które rozrastają się wraz z rozwojem biznesu. Istotnym elementem jest fakt, że przedsiębiorca płaci tylko za wykorzystaną ilość zasobów w chmurze, nie płaci za coś, czego nie używa.

Korzystając z chmury obliczeniowej, pracodawca powierza dane swojej firmy doświadczonym specjalistom w zakresie przechowywania danych. Wykorzystując do zapisu danych wyłącznie lokalne serwery, biznes naraża się na groźbę utraty danych w przypadku awarii, przeciążenia, bądź innych czynników, których nie jest w stanie wcześniej przewidzieć.

Inną korzyścią która wynika z posiadania przez prowadzoną działalność swojej chmury obliczeniowej jest większa możliwość wykonywania pracy zdalnej, bowiem dane dostępowe można uzyskać z każdego miejsca, nie tylko będąc podłączonym do lokalnej sieci w siedzibie firmy. Pozwala to wpłynąć na jakoś pracy i zdecydowany wzrost jej wydajności.

Rodzaje chmur obliczeniowych

Chmura obliczeniowa jest ogólnym pojęciem. Z niej można wyodrębnić trzy różne kategorie:

  • Chmura obliczeniowa prywatna – polecane firmom, które w sposób szczególny dbają o bezpieczeństwo swoich danych, ale też będących na początku rozwoju prowadzonej biznesu. Pozwala na określenie dostępu do danych w chmurze wyłącznie określonym użytkownikom programu.
  • Chmura obliczeniowa publiczna – wiąże się z nieograniczonym dostępem do danych wśród użytkowników. Pozwala na współpracę wśród wielu osób z różnych stron świata. Można dzięki niej przesyłać przykładowe rozwiązania danego problemu. Dla odbiorcy nie jest widoczna specyfikacja zasobów oraz konfiguracja infrastruktury.
  • Chmura obliczeniowa hybrydowa – jak sama nazwa wskazuje jest to połączeniu dwóch, wymienionych wyżej modeli.

Więcej na ten temat można przeczytać w artykule: https://businessintelligence.pl/przetwarzanie-danych-chmura-publiczna-prywatna-czy-hybrydowa/

Zastosowanie chmury obliczeniowej w biznesie

Chmura obliczeniowa jest godnym rozważenia produktem w przypadku prowadzonej działalności gospodarczej. Już na samym początku pozwala firmie na dużą oszczędność, gdyż zamiast kupować drogie, duże serwery zużywające często ogromne ilości prądu, można wykorzystać dostępność właśnie chmury. Zespół IT w firmie nie będzie musiał skupiać się na bezpieczeństwie bazy danych, ale przejdzie do pracy nad zwiększeniem funkcjonalności w innych aspektach prowadzonego biznesu.

Wybór modelu chmury pozwala na określenie, jak szeroki dostęp do danych będą mieli pracownicy, kto będzie mógł sprawdzić i korzystać z zasobów. W przypadku dużej działalności, zrzeszającej wielu pracowników z różnych stron świata idealnym rozwiązaniem będzie chmura obliczeniowa publiczna. Kiedy biznes jest mniejszy, warto rozważyć zakup dostępu do chmury obliczeniowej prywatnej. Reasumując, każdy prezes firmy powinien rozważyć wprowadzenie chmury obliczeniowej do prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa. Szukając firmy oferującej chmury obliczeniowe warto w pierwszej kolejności sprawdzić ofertę https://businessintelligence.pl/.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Wymagane pola są zaznaczone *