Popularne

Artykuł

Biznes

Jak automatyzacja procesów biznesowych zapewnia lepszą pozycję na rynku?

Jak automatyzacja procesów biznesowych zapewnia lepszą pozycję na rynku?

Automatyzacja procesów biznesowych to jeden z kamieni milowych w zakresie usprawniania działalności każdego przedsiębiorstwa, które przynajmniej w małym stopniu bazują w swoich procesach biznesowych na infrastrukturze informatycznej. Pozornie kosztowna inwestycja daje jednak wiele korzyści. Jak automatyzacja procesów gwarantuje przewagę konkurencyjną na rynku?

Procesy biznesowe wolne od ludzkich błędów

Pierwsza kwestia, która odróżni firmę wykorzystującą systemy RPI od tych realizujących wszystkie czynności manualne, to ekspozycja na błędy ludzkie. Te od zawsze były obecne i będą dopóty, dopóki za zadania będą odpowiedzialni ludzie.

Nie chodzi tu wcale o źle wykształconą kadrę lub braki w szkoleniach stanowiskowych. Mowa tu raczej o zmęczeniu, rozkojarzeniu, problemach prywatnych – wszystkim, co ma wpływ na wydajność i jakość realizowanej pracy. W wielu przypadkach takie drobne błędy – czy to związane ze złymi obliczeniami, niewykryciem nieścisłości lub opóźnieniem w reakcji nie mają dużego znaczenia, ale skrajne przypadki pokazują, że to właśnie ludzkie błędy odpowiadają za straty reputacji, klientów, a w efekcie także pieniędzy. Automatyzacja procesów biznesowych rozwiąże ten temat i zapewni nam realizację procesów wolną od błędów.

Szybsza realizacja procesów wykonywanych w sposób ciągły

Szybkość wykonywania procesów ma kluczową rolę w utrzymywaniu przewagi konkurencyjnej nad firmami z tego samego sektora. Dla wielu klientów nie jakość i cena, a właśnie szybkość dostarczania efektów jest najistotniejszym czynnikiem wpływającym na wybór dostawcy danego rozwiązania.

Dlatego też, mając na uwadze rosnące potrzeby klientów, warto zainwestować w system automatyzujący procesy biznesowe, którego celem jest przyspieszenie realizacji różnych procesów, a w konkretnych przypadkach zwiększenie skali działania poprzez utrzymanie pełnej, dobowej ciągłości ich wykonywania. Inne firmy śpią, a my realizujemy zlecenia dla swoich klientów? To brzmi jak droga do sukcesu, którą jesteśmy w stanie wdrożyć poprzez system RPI od https://mindboxgroup.com/pl/.

Większe zaangażowanie pracowników, którym zależy na lepszej pozycji firmy

Wszelkie pomysły związane z automatyzowaniem obszarów działalności firmy najczęściej spotykają się z wyraźnym sprzeciwem kadry pracowniczej. Według wielu osób oznacza to tylko jedno – redukcja zatrudnienia i masowe zwolnienia.

Warto jednak spojrzeć na to z drugiej strony. Automatyzacja procesów biznesowych to przede wszystkim realokowanie sił roboczych na bardziej angażujące procesy, które wymagają specjalistycznych kompetencji i doświadczenia, które upoważnia do podejmowania decyzji w oparciu o indywidualny osąd. A nic tak bardzo nie motywuje i angażuje pracowników, jak możliwość przejęcia odpowiedzialnego stanowiska, które pozwoli na rozwój i ugruntowanie swojej pozycji na rynku pracy.

Redukcja kosztów wynikających z realizacji podstawowych działań przedsiębiorstwa

Automatyzacja a konkurencyjność rynkowa to istotny obszar, który zawsze jest brany pod uwagę przy obliczaniu rentowności każdej inwestycji. W tym zakresie zawsze możemy być pewni, że każdy wydatek poniesiony na systemy wspierające automatyzację procesów biznesowych będzie w długim terminie zwrócony z nawiązką.

Na redukcję kosztów w praktyce składa się wszystko, co omówiliśmy powyżej – brak błędów ludzkich, szybsza realizacja zadań, ale także uwolnienie pracowników i brak kosztów związanych z zajmowaniem przez nich stanowisk, które przejmowane są przez automat. To wszystko sprawia, że firma jest w stanie ograniczyć koszty realizacji procesu biznesowego nawet o kilkadziesiąt procent. To z kolei można przeznaczyć na dodatkowe inwestycje, rozwój firmy, wejście na nowe rynki czy po prostu obniżenie ceny usług i produktów, co z pewnością zapewni nam ogromną przewagę na rynku.

Artykuł sponsorowany.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Wymagane pola są zaznaczone *