Popularne

Artykuł

Bezpieczeństwo

Jak sprawdzić bezpieczeństwo swoich systemów w firmie?

Jak sprawdzić bezpieczeństwo swoich systemów w firmie?

Czy wiesz, że blisko połowa ruchu w Internecie to sztuczny ruch niezwiązany z aktywnością zwykłych użytkowników w Sieci, który może mieć wiele różnych przyczyn. Może to być ruch różnego rodzaju robotów indeksujących wyszukiwarek internetowych, botów próbujących złamać hasło na Twoim serwerze czy na Twojej stronie, hakerów, którzy chcą wykraść dane Twojej firmy czy też crawlery, które zbierają adresy e-mail w celu rozsyłania spamu Tobie lub z Twojego serwera.

Do dbania o bezpieczeństwo przetwarzania danych w firmie zobowiązywała nas do tej pory Ustawa o ochronie danych osobowych z 1997 roku (z późniejszymi jej nowelizacjami w 2018 i 2019 roku. Jednakże w ostatnich latach Unia Europejska zunifikowała sposób, w jaki należy chronić i obchodzić się z danymi osobowymi i identyczne wymagania we wszystkich krajach ubrała w Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych 2016/679 zwane powszechnie Rozporządzeniem RODO (lub GDPR). Dzięki temu wiele krajów ucywilizowało i znacząco unowocześniło stosowane dotąd akty prawne, a wiele firm zdało sobie w ogóle sprawę z ilości przetwarzanych danych, ich ważności i potrzebie ich ochrony.

Aby móc zabezpieczyć się przed wyciekiem danych firmowych lub danych osobowych, czy włamaniem hakerów należy wykonać audyt bezpieczeństwa IT w firmie. W takim audycie bada się zastosowane technologie, miejsca przetwarzania danych i przepływy danych pomiędzy systemami, stosowane w firmie lub organizacji procedury, czy wiedzę załogi, aby wyłapać wszelkie słabe punkty i luki. Dzięki takiemu audytowi można w późniejszym czasie znacząco poprawić bezpieczeństwo systemów w firmie i zapobiec nieprzyjemnym incydentom naruszenia zabezpieczeń, utraty ważnych danych i narażania się na kary określone przez przepisy prawa.

Taki audyt jest potrzebny w szczególności dla firm, które przetwarzają dużą ilość danych wrażliwych (np. banki, firmy ubezpieczeniowe podmioty medyczne, administracja państwowa). Ale nie tylko, bo coraz więcej firm przetwarza coraz więcej danych, które z definicji prawa nie są danymi wrażliwymi, ale mogą takimi być dla osoby, której dane są przetwarzane.

Po takim audycie mogą się pojawić następujące wnioski: wprowadzenie lub poprawieniem polityki i procedur związanych ze sposobem przetwarzania danych przez użytkowników systemu i przydzielaniem dostępu do danych, załataniem luk w systemach informatycznych, określeniem sposobów tworzenia i odtwarzania kopii bezpieczeństwa, informowania użytkowników o incydentach związanych z wyciekiem tych danych czy szkoleniem lub regularnym uzupełnianiem wiedzy pracowników o kwestie bezpieczeństwa danych.

Z takim orężem firma może obronić się przed niebezpieczeństwami czyhającymi na nią z sieci, ze strony hakerów, wirusów, konkurencji czy nieodpowiedzialnych pracowników.Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Wymagane pola są zaznaczone *