Popularne

Artykuł

Praca

Dla kogo jest przeznaczone szkolenie Operatora ESD?

Dla kogo jest przeznaczone szkolenie Operatora ESD?

Uniwersalne normy IPC zostały opracowane w celu stworzenia jednolitego, a zarazem honorowanego na całym świecie standardu, który może zostać wdrożony do dowolnego istniejącego systemu kontroli i zarządzania jakością w każdej firmie produkcyjnej z branży elektronicznej. Stosowanie norm IPC przekłada się nie tylko na lepszą komunikację pomiędzy podmiotami, ale także zwiększa konkurencyjność na rynkach lokalnych i międzynarodowych oraz ułatwia zyskanie zaufania kontrahentów.

Kontrola jakości w strefach EPA

W codziennym życiu drobne ładunki elektrostatyczne nie są groźne ani niebezpieczne, jednak w określonych okolicznościach nawet niewielkie mikrowyładowanie może być przyczyną strat liczonych w tysiącach złotych. W strefach EPA (ang. Electrostatic Protected Area) bezwzględnie konieczne jest zachowanie właściwego poziomu bezpieczeństwa, co polega przede wszystkim na eliminacji możliwości powstania wyładowania elektrostatycznego. Efekt ten osiąga się najczęściej poprzez stosowanie odpowiednich materiałów zabezpieczających, włókien przewodzących (uziemiających) na odzieży osób wykonujących pracę w strefie EPA czy precyzyjnej kontroli poziomu wilgotności.

Szkolenie dla operatorów i pracowników w strefach EPA

Szkolenie Operatora ESD jest przeznaczone przede wszystkim dla pracowników, którzy mają bezpośredni kontakt z komponentami i podzespołami elektronicznymi na dowolnym etapie produkcji lub w trakcie prac serwisowych, szczególnie w strefach EPA. Podczas szkolenia każdy uczestnik zdobywa wiedzę dotyczącą podstawowych pojęć i definicji związanych z powstawaniem i oddziaływaniem ładunków elektrostatycznych na otoczenie, a także zagrożeń związanych z występowaniem zjawiska ESD w odniesieniu do komponentów elektronicznych.

Certyfikat Operatora ESD, który uczestnicy szkolenia uzyskują po jego zakończeniu, zachowuje ważność przez 2 lata od daty wydania. Dotyczy to certyfikatów dla specjalistów oraz certyfikatów trenerskich – w obu przypadkach zachowanie ciągłości certyfikatu jest możliwe wyłącznie po przeprowadzeniu recertyfikacji w ciągu 6 miesięcy poprzedzających datę ważności bieżącego certyfikatu.

Korzyści ze szkolenia na Operatora ESD

Do najważniejszych korzyści wynikających z odbycia szkolenia na Operatora ESD należy zaliczyć zdobycie przez uczestników wiedzy dotyczącej właściwego sposobu obchodzenia się z komponentami i modułami pakietów elektronicznych podatnymi na wyładowania ESD. Skutkuje to zwiększeniem świadomości potencjalnych zagrożeń, które mogą wystąpić w wyniku wyładowań elektrostatycznych. Uczestnicy szkolenia zapoznają się również ze sposobami zabezpieczania przed ESD oraz zasadami bezpieczeństwa i właściwego wykonywania pracy w strefach EPA. Zastosowanie w praktyce wiedzy i umiejętności przyswojonych podczas szkolenia na Operatora ESD przekłada się także na redukcję kosztów prowadzenia firmy oraz serwisu.

Zdobądź certyfikat Operatora ESD u renomowanego partnera

Certyfikat IPC Operator ESD może w Polsce zdobyć każdy pracownik, który weźmie udział w dedykowanym szkoleniu oraz zaliczy końcowy test egzaminacyjny z wynikiem pozytywnym. Z uwagi na to, że szkolenia na Operatora ESD są powszechnie dostępne w ofercie wielu firm szkoleniowych, należy dokonać wyboru w przemyślany sposób i wziąć udział w szkoleniu prowadzonym przez profesjonalistów posiadających bogate doświadczenie praktyczne i specjalistyczną wiedzę dotyczącą przedmiotu szkolenia.

Jednym z podmiotów, którego ofertę warto w tym kontekście rozważyć, jest PB Training, czyli wewnętrzna struktura renomowanej i cieszącej się uznaniem w kraju i za granicą firmy PB Technik. Spektrum szkoleń IPC dostępnych w PB Training jest niezwykle bogate i stale poszerzane o nowe pozycje, a same szkolenia prowadzone są przez ekspertów na bazie najnowszych dostępnych rewizji poszczególnych standardów i z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa związanych z trwającą pandemią COVID-19.

Więcej informacji na temat szkolenia na Operatora ESD można znaleźć bezpośrednio na stronie internetowej PB Training.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Wymagane pola są zaznaczone *